Kvalitet

Ydeevnedeklaration

Byggevarer skal i henhold til Byggevareforordningen (CPR) pr. 1. juli 2013 ledsages af en ydeevnedeklaration (DoP), hvis den er omfattet af en harmoniseret produktstandard. Ydeevnedeklarationen skal følge varen i enten fysisk eller elektronisk form.

 

Ydeevnedeklarationen indeholder:

  • Henvisning til den varetype, den omhandler (mærkningskode)
  • System til vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne
  • Reference til harmoniseret standard
  • Angivelse af tilsigtet anvendelse
  • Ydeevne for væsentlige egenskaber krævet i den harmoniserede standards Anneks ZA

Ydeevnedeklarationen er en forudsætning for CE-mærkning af produktet og erstatter overensstemmelseserklæringen.

Oranje Betons ydeevnedeklarationer finder du nedenstående i elektronisk form (PDF) ud fra byggevarens mærkningskode på følgesedlen (f.eks. F01).

 

DoP på fundamenter:

 

F01

F02

F11

F12

F21

F22

F31

F32

F41

F42

F43

F44

F91

Overligger 55X105

Overligger 120X120

Overligger 130X105

Overligger 190X190 0-2

Overligger 190X190 2-4

Overligger 200X260 0-2

Overligger 200X260 2-4

Overligger 200X300 0-2

Overligger 200X300 2-4

Overligger, special

Vægelement, special 

Vægelement, standard 

PL00 Parkline - Elementer til støttemure