Fundamenter

Portalfundamenter

Portalfundamenter udføres ofte efter opgave eller udbud. Denne type fundament udbydes oftest som in situ-støbte opgaver, men flere og flere søger en præfabrikeret løsning. Det er typisk vægten på elementet, der afgør, hvad der økonomisk kan svare sig at udføre som præfab. Oranje Beton A/S har i enkelte tilfælde tilbudt den øverste del af fundamentet med alle indstøbningsdelene, som efterfølgende kan sammenstøbes med resten på stedet.

Fordelen ved præfabrikerede fundamenter er, at de kan produceres i forvejen, og portalen kan monteres straks efter, at fundamentet er leveret.

 

Indstiksfundamenter

Indstiksfundamenter benyttes ofte til lysmaster og vejskilte. Fundamentet produceres med et konisk hul, der går gennem elementet. Ved monteringen anvendes kiler og krave, der passer til masten. Oranje Beton A/S producerer et indstiksfundament til Seri Q Sign, som er CE godkendt til eftergivelige master.  Fundamentet udmærker sig ved at indeholde varmgalvaniseret armering, så det overholder den forventede levetid, som bygherren kræver.

Indstiksfundamentet har den driftsmæssige fordel, at det ved påkørsel af masten ikke nødvendigvis skal udskiftes, da det kan genanvendes til en ny mast.

 

Boltgruppefundamenter

Boltgruppefundamenter benyttes ofte til lysmaster, overvågning eller luftledninger. Til forskel fra indstiksfundamenter støber Oranje Beton A/S denne type i ”blød beton”, som er en flydende beton, der skal afhærde i formen. Produktionsmetoden er lidt dyrere. Til gengæld er fordelen, at der kan produceres flere forskellige udformninger af elementet, da formen skilles ad, når elementet afformes. Samtidig er der mulighed for at indstøbe og placere mange forskellige indstøbningsdele i selve fundamentet.

Oranje Betons CE godkendte fundament til eftergivelige master udmærker sig ved, at der i formen er en stor udsparing, som gør fundamentet hult. Det betyder, at vægten er så lav, at der ikke kræves et specielt løftecertifikat for at håndtere fundamentet ude på byggepladsen.

Boltgruppefundamentet kan leveres med udragende bolte eller indstøbte gevindinserts. Ved valg af gevindinserts undgås skader på boltgruppen, og der kan samtidig bruges inserts til at montere et sikkert løft, når fundamentet skal monteres.

Fundament kan produceres og leveres både med galvaniserede eller rustfrie gevind/gevindinserts.

 

 

Artikel i Trafik og Veje - marts 2016 (link til PDF)