Glatstøbte specialelementer

Glatstøbte betonoverliggere/bjælker 
- efter opgave


Oranje Beton A/S fremstiller glatstøbte 
overliggere/bjælker efter opgavemål, 
til anvendelse som portoverliggere, 
bagmursbjælker m.v.

 

Bredde fra 100 - 450 mm.
Højde fra 130 mm - 2 skift
190 mm - 3 skift
260 mm - 4 skift eller efter opgave

Længder Individuelt efter opgave 

  BilledeGlatstøbte betonsøjler

 

Oranje Beton A/S fremstiller runde 
og firkantede betonsøjler i 
Ø 150 - Ø 190 - Ø 235 - Ø 300mm.

Længder individuelt efter opgave.

Søjlerne udføres standard med 
Ø 16 mm bøsning i top.

 

Andre indstøbninger efter opgave 
(svejseplade m.v.)

  BilledeGlatstøbte murafdækning, murkroner, gesimser eller sternplader efter mål.

Til restaurering eller renovering kan 
Oranje lave afdækninger efter opgave. 

Send os et snit/tegning over de 
ønskede mål og udformning.

 

Billede 

Skorstensafdækninger 
Skorstensafdækning støbes med glat 
eller pudset overflade begge med let 
fald, alt efter opgave.

 

Send et snit/tegning over afdækningen 
bemærk om det er pibemål eller 
afdækningsmål – 1 – 2 – 3 eller flere 
huller samt placering af huller. 
Vi afgiver tilbud inden endelig ordre.

 

Billede


 

Henvend Dem til vores salgsafdeling med Deres opgave for pristilbud.